برای شماره ۶ «فریدون» تامل ما بر آن قرار گرفت که تاملات خود درباره نوپهلوی‌گرایی را تداوم بخشیم و به ریشه‌های آن در سال‌های پادشاهی پهلوی بیندیشیم و بر چگونگی پیشبرد آن در سال‌های پیش‌رو تامل کنیم. واقعیت آن است که نظم ایران‌گرای پهلوی جدای از اینکه در سال‌های پیش از بهمن ۵۷، حضور رسمی در کشور داشت، در سال‌های پس از ۵۷ نیز هیچ‌گاه از مدار تامل ایرانیان خارج نشد و دوست و دشمن، موقعیت خود را در نسبت با آن شناساندند. نوپهلوی‌گرایی زاده‌ی تامل بر چنین وضعیتی است. وضعیتی که از جمله خود را در این رخداد نمادین نمایاند که جوانانی که هیچ‌گاه شاه را ندیده بودند و در ظلّ نظم اسلامگرای آخوندی به دنیا آمده بودند، در آبان ۹۵ در پاسارگاد، صراحتا «شاه» را فراخواندند و فریاد زدند: «ای‌ شهریار ایران / برگرد به خاک ایران». 


 بر اساس لزوم تدقیق در نظم پهلوی و بسط تامل بر نوپهلوی‌گرایی بود که نام و یاد «محمدعلی فروغی» رخ نمود و ضرورت نگارش شرحی تفصیلی و اندیشیده‌ درباره او، بر اهالی «فریدون» آشکار گشت. «امیریحیی آیت‌اللهی» در جایگاه یکی از پهلوی‌شناسان برجسته‌ی ایرانی درباره این اندیشمند و سیاستمدار برجسته برای «فریدون» نوشت و از «تکرارناپذیری» او شرحی خواندنی به دست داد و نسبت او با نظم پهلوی را وا کاوید. بخش دوم و واپسین این مقاله نیز در شماره ۷ «فریدون» منتشر خواهد شد.


در تداوم تامل بر چگونگی حفاظت از ایران در چارچوب اندیشه‌ی مبتنی بر تجربه‌ی پهلوی بود که «سهراب ثلاث» و «رضا عرب» بخش دوم و واپسین مقاله «از نهاد میانجی تا نهاد فرادستی» را عرضه کردند و برای پاسداری از حکومت قانون، پادشاهی را به عنوان یک نهاد فرادست ملی توصیه کردند و در این راستا به تاملات شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند و نیز نقش او را دوران‌ساز دانستند. «امین سوفیامهر» نیز در قالب مقاله «دولت نیرومند، ضرورتِ دموکراسی و حکومت قانون» از ضرورت حضور دولت نیرومند نوشت و آن را پیش‌نیاز همیشگی امر دموکراتیک دانست و در امتداد چنین نگاهی به تبعات هولناک قومی‌سازی سیاست در ایران نیز پرداخت و با برشمردن تجربه دولت‌سازی و حکومت قانون در عهد رضاشاهی و پهلوی دوم، هشدار داد که قوم‌گرایان درصدد خلق وضعیت پیشارضاشاهی هستند. «بورژوازی ملی و سرمایه‌داری دولتی در دوره رضاشاه» مقاله‌ای از «امین شهروز» است درباره تجربه برکشیده‌شدن سرمایه‌داری صنعتی در دوران پهلوی اول؛ راهی فرخنده و البته ناگزیر برای خروج از اقتصاد معیشتی دوران قاجاری که البته نقش تاثیرگذار نهاد دولت در کشورهایی چون ایران در حمایت از بورژوازی ملی را نیز نشان می‌دهد. «ایرج صفاریان» نیز در مقاله «پادشاهی پهلوی و وسعت‌بخشی به ارزش‌های مدرن و دموکراتیک» به تشریح این نکته پرداخت که پادشاهی پهلوی حامل دموکراتیزاسیونی بود که بهمن ۵۷ آن را متوقف کرد و بهمن ۵۷ را نیز ناشی از اهمال امنیتی و تحلیل نادرست کارگزاران وقت از فضای سیاسی دانست. «محمد ایزدی» نیز بخش سوم و واپسین مقاله خود به نام «درآمدی بر بازنگری قانون اساسی مشروطه ایران» را عرضه کرد و در قسمت سوم، پیشنهادات خود درباره چگونگی بازنگری در دو بخش «حقوق سلطنت»، و «اقتدار محاکمات» را شرح داد. 


بازسازی ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن عظمت و بزرگی به ملت و کشور ایران، از دید «فریدون» همیشه جایگاهی محوری دارد و در این حوزه تلاش می‌کنیم تا حد امکان انضمامی و برنامه‌محور سخن بگوییم. در این راستا «سعید قاسمی‌نژاد» به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری نشریه «فریدون» سه گفتگوی تفصیلی دیگر با «ناصر کرمی»، «مهدی کتابچی»، و «نجات بهرامی» ترتیب داد و با هر کدام از این متخصصان، به ترتیب درباره گردشگری و میراث فرهنگی، مدیریت منابع آب و آموزش و پرورش سخن گفت. محور این گفتگوها درباره چگونگی مدیریت و مهار مشکلات در هر کدام از این حوزه‌ها از روز صفر نبود جمهوری اسلامی است. مدیریت و مهاری که بایستی به تلاش برای برکشیده‌شدن روندی مثبت و رضایت‌کننده در آن حوزه گره بخورد. سعید قاسمی‌نژاد، این دست گفتگوها را از شماره ۵ «فریدون» و از دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی آغازیده بود.


در بحث از بازسازی ایران، «یوحنا نجدی» نیز مقاله‌ای تحقیقی به نام «بودجه‌خواران ولایی و بازسازی ایران پس از برافتادن شورشیان پنجاه و هفتی» برای «فریدون» نوشت و در آنجا پس از شرح بلایی که در تنظیم بودجه زیر سایه‌ی اهل عبا، بر سر ایرانیان می‌آید، به تجربه تاریخی آلمان در پس از جنگ جهانی دوم نیز اشاره کرد و با توجه به ظرفیت‌های ایران در ابعاد گوناگون، ایران پساجمهوری اسلامی را حتی نیازمند زمانی کمتر برای بازساخته‌شدن دانست.


در شماره ۶ «فریدون» دو میزگرد نیز به مدیریت «علیرضا کیانی»، سردبیر نشریه «فریدون» برگزار شد. یک میزگرد با حضور «علیرضا نادر»، «کاملیا انتخابی‌فرد»، و «آرزو رشیدیان» با عنوان «از بیرون به درون ایران» و درباره ارزیابی رابطه‌ی ایرانیان بیرون کشور با درون ایران و میزگردی دیگر با حضور «مهدی حاجتی» و «بابک شکرآبی» درباره دو ایده‌ی «خرابکاری شرافتمندانه» و «خیزش محله‌محور»، در راستای برانداختن نظم ضدایرانی مستقر در ایران. علیرضا کیانی همچنین گفتگویی با «مولود حاجی‌زاده» نیز ترتیب داد و از این روزنامه‌نگار اقتصادی از وضعیت عمیقا نامطلوب اشتغال زنان در ایران کنونی شنید و درباره راه رهایی از این وضعیت پرسید.